Napredna demokratska stranka i udruženje “Matica bosanska” pristupili koaliciji “Država!”

Juče su predstavnici Napredne demokratske stranke i udruženja “Matica bosanska” potpisali naš koalicioni manifest i tako…