O nama

KOALICIJA

Koalicija “Država”, čiji je primarni cilj revitalizacija države, njenih atributa i institucija, otvorena je za sve zdrave političke snage u BiH i teži da postane centar okupljanja na jasno definiranim principima, a u najboljem interesu države BiH, njenih naroda i građana. Cilj okupljanja u koaliciju “Država”, revitalizacija države, državnosti i državnih institucija, te demonstracija spremnosti za odbranu njenih temeljnih vrijednosti, kredibiliteta i digniteta institucija držve u vremenu prisutnih unutarnjih i vanjskih prijetnji.