Primarni cilj revitalizacija države, njenih atributa i institucija, otvorena je za sve zdrave političke snage u BiH i teži da postane centar okupljanja na jasno definiranim principima, a u najboljem interesu države BiH, njenih naroda i građana.

Telefon

+387 (33) 111 222

Email

info@država.ba

Adresa

71 000 Sarajevo, BiH

Copyright © 2022 drzava.ba All Rights Reserved.

Copyright © 2022 drzava.ba All Rights Reserved.